Noves activitats al Classroom de Plàstica

Adreçeu-vos al GoogleClassroom de la matèria.
Consulteu si hi ha alguna activitat nova!

Activitats a realitzar durant el període de quarantena III (30 de Març - 5 d'Abril)


Aquesta setmana finalitzarem l’exercici de la setmana I (treball obert sobre la copa de Rubin) i el de la setmana II (paletes de colors).

També hem de dedicar una mica de temps a la lectura i comprensió d'aquests textos:

Els contrastos del Color (resum al Blog de matèria)

(Com us podeu imaginar, el que demanaré per a la propera setmana és que en trobeu exemples, cosa que ja podeu anar avançant).

Se us comunicarà per correu, cap a mitjans de setmana, la forma de lliurament dels treballs realitzats.

Activitats a realitzar durant el període de quarantena II

Durant aquesta segona setmana de quarantena, et proposo que recuperem el tema que estàvem tractant, 


Material d'estudi:
Consulta aquesta entrada del Blog de matèria: Paletes de color

Proposta de treball: Crear paletes de colors

Forma i termini de lliurament: 
Per l'exercici anterior vaig proposar un format de treball obert i experimental. Això implicava que el lliurament es realitzés en tornar a l'activitat normal. Veient que el confinament es podria allargar, proposo en aquesta ocasió un format tancat, de manera que pugui demanar material vostre per realitzar un seguiment de la vostra activitat.

Feu el treball demanat i conserveu-lo fins que es demani.


Activitats a realitzar durant el període de quarantena I

Benvolguts alumnes, he rebut instruccions de facilitar-vos feina per aquestes setmanes de confinament.

Proposta:
  1. En primer lloc, repàs: Recordeu que vàrem tractar les lleis de la percepció visual, de les quals en teniu un resum al final d'aquesta entrada.
  2. En segon lloc, activitat: Recordareu l'activitat del gerro de Rubin (la de les cares enfrontades que formàven un gerro). Realitza un exercici lliure sobre aquest interessant experiment de la percepció. El format de realització, mides, suport, tot és lliure i totalment experimental. Es demana CREATIVITAT i EXPERIMENTACIÓ. Podeu documentar la realització de l'activitat en forma de diari o video-diari, fer participar la familia (al cap i a la fi són perfils)... En tornar a l'activitat normal, tindreu oportunitat de compartir-ho amb els companys. El resultat sumarà a l'apartat d'avaluació "Creativitat..." i a tots els ítems relatius a l'esforç i l'autonomia personal.
Alguns exemples plàstics:
Resultado de imagen de caras o copas copa de Resultado de imagen de caras o copas copa de Resultado de imagen de caras o copas copa de

___________________________________________
Material de consulta / repàs

Principis o lleis generals de la Percepció Visual (consulteu l'adjunt):


Llei de Figura i Fons
Llei de la "bona forma" o pragnantz.


Alguns principis particulars:

Llei de la similitud: 
Les parts que componen el camp visual s’atrauen mútuament pel seu grau d’igualtat. Les figures tendeixen a agrupar-se quan hi ha certa similitud entre elles. Pot ser per grandària, color, adreça o forma.

Llei de la proximitat
Es tendeix a crear grups visuals quan figures amb característiques similars estan a prop.
La proximitat és un factor unificador.

Llei de la totalitat
El tot és diferent i és més que la suma de les seves parts.
Una composició es percep com un tot estructurat.


Llei del tancament
Es tendeix a tancar contorns a causa de la inestabilitat que produeixen les figures obertes. Si el tancament visual s’impedeix, es crea tensió.

Llei de la dialèctica
Per identificar una figura, és necessari separar-la del fons. Aquest és el de menor força. La figura es separa del fons per mitjà d'una certa idea de contorn.

Llei de la simplicitat (pregnància - pragnantz)
Una figura simple té major pregnància, està més "carregada" de significat. D'un grup de figures alineades, nosaltres extreiem el concepte "línia" i si semblen formar un quadrat, tancat o no, extreiem el concepte "quadrat", etc.

Llei de la memòria
Les formes o figures tenen major força quan es presenten amb major freqüència.
Es creen ritmes mitjançant la repetició de formes.

Llei de la concentració
Els elements s’organitzen al voltant d’un punt central, té un major pes visual.

Llei de la continuïtat
Les figures o grup de figures s’ordenen de manera que assemblen portar una adreça, una continuïtat. Ajuda a unir formes.

Llei del contrast
Una figura ressalta en contrastar amb el fons que la conté o amb altres figures. El contrast pot ser per grandària, color, forma, etc.


ACTIVITAT: Aplicacions amb poligons i poligons estrellats

Dissenya una roda d'un cotxe a partir d'un poligon. Inspira't en els exemples.Dissenya una rosa dels vents a partir d'un octàgon.


ACTIVITAT: Poligons regulars inscrits

Triangle, Hexàgon, Dodecàgon


Inscriu aquests poligons en circumferències de radi 4cm. Intenta encaixar-les en un únic full.

PentàgonConstrueix aquest pentàgon de radi 6cm


ACTIVITAT: Transformacions geomètriques

Simetries consecutives


Realitza dues simetries conssecutives com les de l'exemple. Pots fer-ho a partir del següent model


____________________________________________________________________

Escala
A partir d'un triangle i d'un punt "O", trasllada la figura per aconseguir escalar-la

Escala i Perspectiva

Fes les teves inicials en perspectiva, com a l'exemple. Adona-te'n que es tracta només d'una escala, com a l'exercici anterior

Veure video complementari:

____________________________________________________________________

Rotació

A partir d'un triangle i d'un punt "O", gira la figura

Veure video complementari:


ACTIVITAT: Mediatriu / bisectriu / Divisió d'un segment

1. Traça amb mides lliures una mediatriu, tot diferenciant les operacions i el resultat


https://www.youtube.com/watch?v=QNrQCT9N6rQ

2. Traça amb mides lliures una bisectriu

https://www.youtube.com/watch?v=yHEiYQ72Us8

3. Divideix un segment de mida lliure en 3 parts iguals pel mètode proporcional de Tales

https://www.youtube.com/watch?v=dqWRtHWI0-c


ACTIVITAT: Sanefes

A partir de la quadrícula que has creat, dissenya una sanefa original o inspirada en les següents:


ACTIVITAT: Quadrícula

Crea una quadrícula amb un interval d'un centímetre tot seguint el model

Prolonga les línies i omple tot el full

ACTIVITAT: Traçats tècnics. Introducció.

Uneix els punts de costat a costat o seguint les indicacions donades segons el cas.
Observa aquesta animació sobre el traçat d'angles amb escaires.


El resultat ha de ser:

  • Net i curós, amb línies senzilles traçades amb el llapis dur (2H ó 3H)
  • Precís (de punt a punt i sense pasar-se)
  • Uniforme (apretant el llapis d'una manera uniforme)
ACTIVITAT: Crear paletes de colors

Pots crear paletes de colors originals i distintives triant tú mateix els colors o triant només alguns elements i generant la resta automàticament amb diverses eines.

La eina que us proposem es diu PALETTON: Enllaç a PALETTON 


ACTIVITAT 1:
Crea 3 paletes de colors a les que se li puguin posar els següents títols. Realitza captures de pantalla i insereix-ho en un document word o similar.

PALETA 1: "Maduixes amb nata"

PALETA 2: "Selva"

PALETA 3: "Cafeteria"

Exemple 1: "Congelats": S'ha fet amb colors veîns bastant saturats (purs)


Exemple 2: "Platja": S'ha fet amb colors veîns una mica neutresACTIVITAT 2:
Cerca a Internet dos fotogrames de pel·licules que siguin estèticament molt diferents. Busca amb PALETTON la paleta sota la qual s'han creat. Recorda que hi molts tipus de paletes (consulta aquests exemples).

Enganxa les imatge i les paletes al teu document.

Exemple:


ACTIVITAT: Les textures (classificació)

Segueix les indicacions per classificar les textures proposades a la següent activitat


ACTIVITAT: Paleta Càlida/Freda

Aplica els conceptes treballats per acolorir aquestes dues imatges tot fent servir els colors de la paleta càlida o freda respectivament

Amb colors freds
Amb colors càlids


REFERÈNCIES: Paletes de color

Un element clau en la producció plàstica i audiovisual és triar una paleta de colors distintiva, amb personalitat, que fa que tots els elements d'una obra s'armonitzin.

Al cinema, l'exemple que posarem avui, hi ha la possibilitat de fer servir una paleta totalment FIGURATIVA o NATURALISTA, que és la que filma les coses amb el color que aparenment tenen. No hi ha un esforç per crear una atmòsfera a través del color.

D'altra banda, al cinema s'intenta, cada cop més, mantenir-se dins unes gammes de colors determinades. La idea és crear un estil o un "segell" distintiu.

Exemples:
Paleta dissenyada a partir de PARELLES de colors complementaris (oposats) 

S'anomena habitualment colors trencats als marrons, grisos i colors poc saturats. Quan parlem de paleta TRENCADA, ens referim a una paleta de colors que té un color dominant (a l'esquema seria el verd-blau) i dos colors oposats gairebé complementaris al primer.
Paleta de colors en TRÍADA. Es trien tres colors fonamentals que estan als extrems del cercle cromàtic. Un exemple molt extrem: Magenta - Cian - Groc
Paleta de colors "veïns" o paleta ANÀLOGA. Es trien colors propers dins el cercle cromàtic. A l'esquema, colors de la familia dels verds.

Paleta de colors TÉTRADA. És la que es dissenya habitualment a partir de dues parelles de colors complementaris. El resultat acostuma a ser molt acolorit i cridaner.
A l'exemple de l'esquema, teniu VERMELL contra VERD  + TARONJA contra CIAN.
S'ha de destacar que VERMELL i el TARONJA són colors veïns i que també ho són el VERD i el CIAN, de manera que tenim alhora CONTRAST i ARMONIA.

La font d'aquests exemples la teniu a: https://hipertextual.com/2015/12/paletas-de-colores