ACTIVITAT: Quadrícula

Crea una quadrícula amb un interval d'un centímetre tot seguint el model

Prolonga les línies i omple tot el full