ACTIVITAT: Sanefes

A partir de la quadrícula que has creat, dissenya una sanefa original o inspirada en les següents: