Activitats a realitzar durant el període de quarantena I

Benvolguts alumnes, he rebut instruccions de facilitar-vos feina per aquestes setmanes de confinament.

Proposta:
  1. En primer lloc, repàs: Recordeu que vàrem tractar les lleis de la percepció visual, de les quals en teniu un resum al final d'aquesta entrada.
  2. En segon lloc, activitat: Recordareu l'activitat del gerro de Rubin (la de les cares enfrontades que formàven un gerro). Realitza un exercici lliure sobre aquest interessant experiment de la percepció. El format de realització, mides, suport, tot és lliure i totalment experimental. Es demana CREATIVITAT i EXPERIMENTACIÓ. Podeu documentar la realització de l'activitat en forma de diari o video-diari, fer participar la familia (al cap i a la fi són perfils)... En tornar a l'activitat normal, tindreu oportunitat de compartir-ho amb els companys. El resultat sumarà a l'apartat d'avaluació "Creativitat..." i a tots els ítems relatius a l'esforç i l'autonomia personal.
Alguns exemples plàstics:
Resultado de imagen de caras o copas copa de Resultado de imagen de caras o copas copa de Resultado de imagen de caras o copas copa de

___________________________________________
Material de consulta / repàs

Principis o lleis generals de la Percepció Visual (consulteu l'adjunt):


Llei de Figura i Fons
Llei de la "bona forma" o pragnantz.


Alguns principis particulars:

Llei de la similitud: 
Les parts que componen el camp visual s’atrauen mútuament pel seu grau d’igualtat. Les figures tendeixen a agrupar-se quan hi ha certa similitud entre elles. Pot ser per grandària, color, adreça o forma.

Llei de la proximitat
Es tendeix a crear grups visuals quan figures amb característiques similars estan a prop.
La proximitat és un factor unificador.

Llei de la totalitat
El tot és diferent i és més que la suma de les seves parts.
Una composició es percep com un tot estructurat.


Llei del tancament
Es tendeix a tancar contorns a causa de la inestabilitat que produeixen les figures obertes. Si el tancament visual s’impedeix, es crea tensió.

Llei de la dialèctica
Per identificar una figura, és necessari separar-la del fons. Aquest és el de menor força. La figura es separa del fons per mitjà d'una certa idea de contorn.

Llei de la simplicitat (pregnància - pragnantz)
Una figura simple té major pregnància, està més "carregada" de significat. D'un grup de figures alineades, nosaltres extreiem el concepte "línia" i si semblen formar un quadrat, tancat o no, extreiem el concepte "quadrat", etc.

Llei de la memòria
Les formes o figures tenen major força quan es presenten amb major freqüència.
Es creen ritmes mitjançant la repetició de formes.

Llei de la concentració
Els elements s’organitzen al voltant d’un punt central, té un major pes visual.

Llei de la continuïtat
Les figures o grup de figures s’ordenen de manera que assemblen portar una adreça, una continuïtat. Ajuda a unir formes.

Llei del contrast
Una figura ressalta en contrastar amb el fons que la conté o amb altres figures. El contrast pot ser per grandària, color, forma, etc.