ACTIVITAT: Mediatriu / bisectriu / Divisió d'un segment

1. Traça amb mides lliures una mediatriu, tot diferenciant les operacions i el resultat


https://www.youtube.com/watch?v=QNrQCT9N6rQ

2. Traça amb mides lliures una bisectriu

https://www.youtube.com/watch?v=yHEiYQ72Us8

3. Divideix un segment de mida lliure en 3 parts iguals pel mètode proporcional de Tales

https://www.youtube.com/watch?v=dqWRtHWI0-c