ACTIVITAT: Traçats tècnics. Introducció.

Uneix els punts de costat a costat o seguint les indicacions donades segons el cas.
Observa aquesta animació sobre el traçat d'angles amb escaires.


El resultat ha de ser:

  • Net i curós, amb línies senzilles traçades amb el llapis dur (2H ó 3H)
  • Precís (de punt a punt i sense pasar-se)
  • Uniforme (apretant el llapis d'una manera uniforme)