Noves activitats al Classroom de Plàstica

Adreçeu-vos al GoogleClassroom de la matèria.
Consulteu si hi ha alguna activitat nova!