ACTIVITAT: Les textures (classificació)

Segueix les indicacions per classificar les textures proposades a la següent activitat