REFERÈNCIES: Paletes de color

Un element clau en la producció plàstica i audiovisual és triar una paleta de colors distintiva, amb personalitat, que fa que tots els elements d'una obra s'armonitzin.

Al cinema, l'exemple que posarem avui, hi ha la possibilitat de fer servir una paleta totalment FIGURATIVA o NATURALISTA, que és la que filma les coses amb el color que aparenment tenen. No hi ha un esforç per crear una atmòsfera a través del color.

D'altra banda, al cinema s'intenta, cada cop més, mantenir-se dins unes gammes de colors determinades. La idea és crear un estil o un "segell" distintiu.

Exemples:
Paleta dissenyada a partir de PARELLES de colors complementaris (oposats) 

S'anomena habitualment colors trencats als marrons, grisos i colors poc saturats. Quan parlem de paleta TRENCADA, ens referim a una paleta de colors que té un color dominant (a l'esquema seria el verd-blau) i dos colors oposats gairebé complementaris al primer.
Paleta de colors en TRÍADA. Es trien tres colors fonamentals que estan als extrems del cercle cromàtic. Un exemple molt extrem: Magenta - Cian - Groc
Paleta de colors "veïns" o paleta ANÀLOGA. Es trien colors propers dins el cercle cromàtic. A l'esquema, colors de la familia dels verds.

Paleta de colors TÉTRADA. És la que es dissenya habitualment a partir de dues parelles de colors complementaris. El resultat acostuma a ser molt acolorit i cridaner.
A l'exemple de l'esquema, teniu VERMELL contra VERD  + TARONJA contra CIAN.
S'ha de destacar que VERMELL i el TARONJA són colors veïns i que també ho són el VERD i el CIAN, de manera que tenim alhora CONTRAST i ARMONIA.

La font d'aquests exemples la teniu a: https://hipertextual.com/2015/12/paletas-de-colores