ACTIVITAT: Transformacions geomètriques

Simetries consecutives


Realitza dues simetries conssecutives com les de l'exemple. Pots fer-ho a partir del següent model


____________________________________________________________________

Escala
A partir d'un triangle i d'un punt "O", trasllada la figura per aconseguir escalar-la

Escala i Perspectiva

Fes les teves inicials en perspectiva, com a l'exemple. Adona-te'n que es tracta només d'una escala, com a l'exercici anterior

Veure video complementari:

____________________________________________________________________

Rotació

A partir d'un triangle i d'un punt "O", gira la figura

Veure video complementari: