REFERÈNCIES: Les barreges de colors i el cercle cromàtic

A través d'aquest programa pots simular el comportament dels colors-matèria (pintures) i aprendre a situar i relacionar els colors d'un cercle cromàtic
Il·lustracions sobre la física del color
Models de cercle cromàtic Sustractiu i Additiu