ACTIVITATS: Graelles per barreges bàsiques de color